โรงเรียนวัดแสมดำ

โรงเรียนวัดแสมดำ

ต้อนรับ ผอ.แวววดี ไร่สูงเนิน
เปิดภาคเรียนที่ 2/2558
เชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู

 

โรงเรียนวัดแสมดำ

โรงเรียนวัดแสมดำ

กิจกรมมวันสุนทรภู่
ค่ายวิทยาศาสตร์
ยินดีต้อนรับ ผอ.แวววดี ไร่สูงเนิน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดแสมดำ
ขอแสดงความยินกับท่าน ผอ.วินัย แสงแก้ว ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา

 

Username

Password  

    

กรุงเทพมหานคร

สำนักการศึกษา

smartschool

กระทรวงศึกษาธิการ

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ